Korban & Aqiqah

Home/Korban & Aqiqah

“Bagaimana kamu rela duduk-duduk sahaja, sedangkan Ibrahim pergi dengan anak kamu dan hendak menyembelihnya?” – Kisah lengkap sejarah ibadah korban

Nabi Ibrahim as adalah salah seorang nabi yang termasuk ke dalam ulul 'azmi, iaitu golongan nabi yang salahsatu cirinya mempunyai kesabaran lebih berbanding manusia biasa. Beliau juga dikenali sebagai abul adyan (baca: bapa agama). Beliau adalah pengembara spiritual (pencari Tuhan) sebagaimana dikisahkan dalam surah al-An'am ayat 75-76. Suatu hari, ketika Nabi Ibrahim A.S. berada di Mekah [...]

HUKUM IBADAH KORBAN

    Para ulama’ telah sepakat bahawa ibadah korban merupakan ibadah yang telah disyariatkan. Namun, mereka berselisih pendapat bekaitan hukum ibadah ini. Ada yang mengatakan ibadah ini wajib dan ada pula yang mengatakan ibadah ini sunat. Pendapat-pendapat mereka disokong dengan hujah-hujah yang kuat.     Antara ulama’ yang berpendapat bahawa ibadah ini wajib ialah Imam Abu [...]

Cara Sembelih Lembu Menurut Syarak

Terdapat dua keadaan penyembelihan iaitu penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa keatasnya dan penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya.   a)   Penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa (menangkap & menyembelih) ke atasnya. Wajib memutuskan dengan sempurna urat HALKUM dan urat MARIH. (Halkum ialah tempat salur nafas pernafasan dan marih pula tempat salur makan dan minum.)   [...]

SYARAT SAH KORBAN

Syarat yang utama ialah seseorang itu mampu melaksanakan ibadah korban, dan tidak dituntut bagi sesiapa yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban pada hari raya Aid adha dan hari-hari tashriq (11, 12 dan 12 Zulhijjah) Syarat mukallaf untuk seseorang melakukan ibadah korban ialah beragama Islam, merdeka, aqil baligh, bermukim dan berkemampuan.   Syarat binatang sembelihan: Menurut ijmak [...]